Primer: implantologija

O nadomeščanju zoba je potrebno razmišljati še predno se oboleli zob odstrani. Zobe je potrebno odstraniti zaradi različnih vzrokov, nemalokrat je od tega odvisna tudi vrsta zdravljenja oziroma vrtni red postopkov implantološkega zdravljenja. Če je le mogoče, se potrudimo, da implantat vstavimo takoj po odstranitvi zoba, vendar to vedno ni mogoče. Ni vseeno, kako se zob odstrani, ne glede na to, za kateri zob gre. V prikazanem primeru je prišlo do odmrtja zgornjega levega srednjega sekalca zaradi poškodbe in propadanja kosti ob zobnem vratu. Nad korenino je bilo še dovolj kosti, da smo se odločili za vstavitev implantata takoj po odstranitvi zoba.

Pacientu smo takoj po vstavitvi implantata, dograditvi kosti in namestitvi nastavka za krono (abutmenta) izdelali začasno krono, ki jo je nosil 5 mesecev. Potem smo izdelali novo krono na novem nastavku (individualnem abutmentu).

Test 2
Test