Kirurgija

V D centru sva za kirurški del zdravljenja odgovorna David Dovšak ter Saška Bizimoska, seveda pa je nemalokrat končni rezultat odvisen od dobrega sodelovanja z ostalimi strokovnjaki. Kadar izvajamo večje rekonstrukcijske posege na čeljustih ali pa je potrebno vstaviti zigomatične implantate, se nam pridruži še Tadej Dovšak, tudi zelo izkušen maksilofacialni kirurg in tako David in Tadej pokrivata celoten spekter operacij maksilofacialnega področja, Saška pa je oralna kirurginja in se ukvarja predvsem z dentoalveolarno kirurgijo in implantologijo. V D centru izvajamo posege v lokalni anesteziji ali blagi sedaciji. V D centru imamo delno koncesijo za maksilofacialno kirurgijo in podpisano pogodbo z ZZZS. To pomeni, da del delovnega tedna namenjamo pacientom z napotnicami, v ostalem času pa obravnavamo samoplačnike.