Zdravljenje popolne brezzobosti

Pri nadomeščanju zob brezzobim pacientom, je sodelovanje kirurga, protetika, tehnika in pacienta samega še najbolj pomembno. Ko sta obe čeljusti brezzobi, obstaja veliko kirurških rešitev in tako tudi veliko protetičnih rešitev. Pacient, kirurg in zobozdravnik, ki bo izvedel protetični del zdravljenja, se morajo natančno pogovoriti glede želja pacienta, različnih možnosti oskrbe itd. Ravno v teh primerih je načrtovanje zdravljenja še kako pomembno. Najprej se je potrebno odločiti, ali bo končna protetika fiksna ali snemljiva. Ali se bo takoj po vstavitvi implantatov že izdelalo začasni fiksni protetični nadomestek ali pa snemljivega. Obojih je več vrst. Kirurg se mora glede na želje in finančne zmožnosti pacienta odločiti, kako in kam bo vstavil implantate, ali se bo dograjevala kost, morda tudi mehka tkiva. Možnosti je res veliko in prikazani so samo nekateri bolj pogosti primeri.

Včasih takoj po vstavitvi implantatov izdelamo najprej začasni protezi, po šestih mesecih pa dokončni protezi.

Spet drugič izdelamo protezo na različnih polzilih, s spodnjem primeru na Locator polzilih.

Spet drugič se odločimo raje za izdelavo bolj toge gredi, ki podpira protezo: