Pacientove pravice

Kadar pacienti med zdravstveno oskrbo izrazijo nezadovoljstvo pri izvajanju zdravstvene oskrbe ali nezadovoljstvo z odnosom zdravstvenega delavca oz. zdravstvenega sodelavca, Zakon o pacientovih pravicah predvideva takojšnjo odpravo nesporazuma z dodatnimi pojasnili ali ukrepi. To pomeni, da se v primeru kakršnih koli nesporazumov med zdravljenjem najprej obrnete na zdravnika, ki vas je zdravil, se skušate z njim pogovoriti in najti rešitev.

Če sporazuma ne morete doseči oz. z zdravnikovimi pojasnili niste zadovoljni, vas ta seznani s pravico in postopkom vložitve zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic.

Pristojna oseba za sprejemanje pripomb in obravnavo morebitnih kršitev pacientovih pravic v D centru je: David Dovšak, maksilofacialni kirurg

Vlogo lahko podate pisno ali ustno v delovnem času D centra.

Pacient se lahko sicer tudi kadarkoli obrne na enega od zastopnikov pacientovih pravic, ki mu lahko svetuje, pomaga ali ga po pooblastilu celo zastopa pri uresničevanju pravic po Zakonu o pacientovih pravicah.

Zastopnik pacientovih pravic lahko pacientu daje osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve pri uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti. Na območju Ljubljane se lahko prošnja za pomoč naslovi na naslednje zastopnike pacientovih pravic:

 

Duša Hlade Zore
Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Ljubljana
Zaloška 29
1000 Ljubljana
tel. številka: 01 542 32 85
e-pošta: dusa.hlade-zore@nijz.si

Uradne ure:
ponedeljek od 8.00 do 15.00 ure
torek od 8.00 do 13.00 ure

 

Mojca Mahkota
Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Ljubljana
Zaloška 29
1000 Ljubljana
tel. številka: 01 542 32 85
e-pošta: mojca.mahkota@nijz.si

Uradne ure:
torek od 13.00 do 19.00 ure
sreda od 8.30 do 14.30 ure

 

Melina Omrzel Petek
Prostori Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, Območna enota Hrastnik
Novi dom 11
1430 Hrastnik
tel. številka: 03 56 46 471
e-pošta: melina.omrzel-petek@nijz.si

Uradne ure:
ponedeljek od 14.00 do 20.00 ure
torek in sreda od 17.00 do 20.00 ure

 

Več o pravicah pacientov si lahko preberete tukaj.