Šola kirurgije

Celoletno kirurško izobraževanje iz oralne kirurgije in implantologije - pridružite se Šoli kirurgije v letu 2024! 

V D centru je v letu 2020 začela delovati Šola kirurgije. Šolanje v D centru se razlikuje od podobnih šol v tujini – v Sloveniji namreč česa podobnega ni, v tujini pa obstaja poplava raznih šolanj - nekatera so res kakovostna, veliko pa se jih omejuje na kratke, eno- ali dvodnevne tečaje, v katerih se obdela posamezna tehnika, kar pa ima lahko zelo omejeno uporabno vrednost, če učenci nimajo pred tem ustreznega znanja. Prav tako se večina tečajev posveča izključno implantologiji, kar pa ne velja za našo šolo. Ne zdi se nam namreč prav, da se zobozdravnik posveča kirurški obravnavi v implantologiji, težave pa ima z odstranjevanjem zob, apikotomijami ali zalomljenimi koreninami. 

Zaradi velikega zanimanja  pouk občasno poteka delno v D centru, delno pa v prostorih Dentalie, ki je glavni sponzor naše šole. Predavateljev bo več, uvedli pa smo še nekaj dodatnih novosti.

Kaj je torej posebnega v Šoli kirurgije v D centru?

 • Namenjena je tako zobozdravnikom, ki že imajo izkušnje s kirurškimi tehnikami kot tudi čistim začetnikom.
 • Zaradi majhne skupine se vsem učencev maksimalno posvetimo.
 • Šolanje je sestavljeno iz petih modulov, ki trajajo od četrtka do sobote, vsak 20 ur.

Poudarek  torej ne bo toliko na tehnikah, ampak bolj na bioloških in kirurških  principih. Tehnik je namreč ogromno in menimo, da se vse preveč poudarka daje posameznim tehnikam. Principov pa ni toliko. Biologija je bolj ali manj enotna in ob poznavanju biologije tkiv, celjenja in regeneracije ter ob poznavanju osnovnih načel kirurgije ni tako težko izbrati pravilno tehniko za vsak posamezen primer. Če uporabim primerjavo s splošno kirurgijo: vseeno je, kje se nahaja na primer aterom. Ob poznavanju načel preparacije tkiv, hemostaze, poznavanja anatomije in pravilne tehnike šivanja je za operaterja vseeno, če se odstranitev ateroma in zaprtje rane izvaja na obrazu, hrbtu ali kje drugje na telesu. 

Šola kirurgije v D centru se  tako začne povsem pri osnovah: šivanju, ekstrakcijah, ter se postopoma daje vedno več poudarka implantologiji. Imamo več kot 20 letne izkušnje. Skorajda ni tehnike, ki je ne bi preizkusili in na različne tehnike uspemo gledati iz distance. Na koncu se vedno vsak posameznik odloči, katera tehnika mu "sede" pri njegovem načinu dela. Tudi sam sem se učil pri večih kirurgih, od katerih jih je kar nekaj takšnih, ki so krojili določeno smer v implantologiji in zagovorjali "svojo" tehniko kot edino pravo, pa vendar v mojih rokah vse ni delovalo enako kot v njihovih. Ob poznavanju načel kirurgije in biologije pa je prilagajanje tehnik svojim potrebam bistveno lažje. Naša želja je, da poleg znanja, ki ga učenci prejmejo od nas, pridobijo tudi željo po nadaljnjem šolanju in izobraževanju, kjer pa bodo naši učenci imeli bistveno prednost. Znali bodo namreč iz tehnik, ki se jih bodo učili, izluščiti principe in na ta način potem ustrezno prilagoditi tehnike, če se jim bo to zdelo smiselno in potrebno. Edino na ta način dobi kirurško izobaževanje svoj pravi smisel. 

Cilj je, da bodo učenci po končanem šolanju lahko:

 • Vstavili implantat na mesto zgornje štirice, kjer bo potrebno pred tem opraviti še apikotomijo na podočniku ter  razširiti in dograditi kost na mestu štirice, na mestu šestice pa ob vstavitvi implantata izvesti še dvig sinusnega dna.
 • Razcepili ali razširili kost v področju skrajšane zobne vrste v spodnji čeljusti ter vstavili implantat na mesti štirice in šestice ter ob tem še dogradili kost;
 • Ali pa  pred namestitvijo oblikovalcev dlesni presadili keratinizirano sluznico iz neba. 
 • Pred načrtovano vstavitvijo implantata na mestu spodnje šestice odstranili še modrostni zob na isti strani.
 • Pacientom odvzeli kri za izdelavo krvnih pripravkov.
 • Znali pravilno izvesti diagnostiko s pomočjo sodobnih rentgenskih metod in ustrezno dobro načrtovati kirurško oskrbo pacientov ter se zavedati svojih omejitev.
 • Poznali možne komplikacije in se jim v čim večji možni meri izognili oziroma jih reševali, če do njih pride. 

Naučili se bomo, kako takoj po odstranitvi zoba v estetskem predelu vstaviti implantat in dograditi kost ter kako doseči predvidljiv rezultat v estetskem predelu, ne glede na to, kateri implantatni sistem uporabljamo.  Naučili se bomo tehnike za ohranjanje grebena po ekstrakcijah, tehnike delnih ekstrakcij, tehnike oseodenzifikacije, itd. Vse to je seveda možno samo ob dobrem  poznavanju fiziologije in anatomije, dobri interpretaciji rentgenskih posnetkov in dobrem načrtovanju, čemur bomo posvetili kar nekaj časa.

Šola kirurgije - David Dovšak in Sebastijan Perko med operacijo

Pa še v nečem se naše šolanje razlikuje od drugih. Poleg tega, da bomo sproti analizirali primere zdravljenj, ki jih bodo učenci sami opravili, bo vsak učenec po zaključku četrtega modula  dva dneva sam asistiral pri kirurških posegih v D centru. Prav tako je en dan namenjen zobnim/kirurškim asistentom, da se privadijo organizacije dela  med kirurškimi  posegi. Preživeli ga bodo v našem centru,  naš kirurški asistent jim bo na voljo za vsa vprašanja povezana z delom kirurškega  asistenta, samostojno bodo lahko asistirali pri posegih, če bodo to želeli.  Med samim šolanjem in po zaključku šolanja pa boste imeli učenci še leto dni na voljo kirurga preko spleta/telefona za konzultacije  pri težjih primerih.

TERMINI ŠOLE KIRURGIJE ZA LETO 2023:

 • Modul 1:    23. 2. do 25.2.
 • Modul 2:    20. 4. do 22. 4.
 • Modul 3:    1. 6. do 3. 6.
 • Modul 4:    7. 9. do 9. 9. 
 • Modul 5:    30. 11. do 2. 12.

TERMINI ŠOLE KIRURGIJE ZA LETO 2024:

 • Modul 1:    25. 1. do 27. 1.
 • Modul 2:    28. 3. do 30. 3.
 • Modul 3:    30. 5. do 1. 6.
 • Termina za 4. in 5. modul bosta objavljena do novembra 2023

Program Šole kirurgije

Modul 1:

 • Uporabna anatomija in fiziologija v oralni kirurgiji
 • Načela načrtovanja kirurške oskrbe pacientov
 • Osnove digitalne fotografije v zobozdravstvu
 • Rtg diagnostika
 • Organizacija dela v oralni kirurgiji
 • Načrtovanje posega: dizajn incizije in režnja, kako zaščititi pomembne anatomske strukture, predvidevanje komplikacij in triki, kako se jim izogniti…
 • Vrste šivov v oralni kirurgiji in njihova uporaba
 • Najpogostejši oralno-kirurški posegi: ekstrakcije, apikotomije, modrostni zobje, zaostale korenine…
 • VAJE: Praktična delavnica na plastičnih in živalskih modelih (šivanje, dizajn rezov in režnjev, ...)
 • Spremljanje posegov v živo (apikotomija, odstranitev modrostnih zob, komplicirane ekstrakcije …)

Modul 2:

 • Kirurške komplikacije, kako jih predvideti, kako se jim čim bolj izogniti
 • Selekcija pacientov, ocena tveganja, klinične posebnosti v implantologiji, interdisciplinarna obravnava pacientov
 • Obravnava ekstrakcijskih alveol – takojšnja in odložena vstavitev implantata, razlike v protokolih
 • Implantologija, vrste implantatov, pomen dizajna implantatov, celjenje v nivoju kosti, v nivoju mehkih tkiv, izbira implantatov glede na anatomske razmere …
 • Implantati v estetskem področju in implantati v transkaninem delu; razlika med vstavjanjem implantatov v zgornji ali spodnji čeljusti.
 • Vplivi zdravil na načrtovanje kirurške oskrbe
 • VAJE: obravnava mehkih tkiv v implantologiji (transplantacija dlesni, mehkotkkivni vezivni transplantat, palatinalni vezani reženj …)
 • Spremljanje posegov v živo (enostavna vstavitev implantata, vstavitev implantatov v brezzobo čeljust, odpiranje implantatov, oblikovanje režnjev za papile…)

Modul 3:

 • Pregled in ocenjevanje primerov učencev
 • Nadomeščanje posameznega zoba
 • Atravmatske ekstrakcije
 • Delne ekstrakcije (Socket Shield, Pontic Shield, Root Submergence)
 • Uporaba krvnih pripravkov
 • Oseodenzifikacija
 • Načela vodene tkivne regeneracije
 • Uporaba kostnih nadomestkov in kostno dograjevanje
 • VAJE: kirurgija mehkih tkiv ob zobeh in ob implantatih; vstavitev implantata in enostavna horizontalna dograditev kosti; PRF;
 • Spremljanje posegov v živo (A-PRF+ in s-PRF; vstavitev implantata in dograditev kosti; Socket Shield tehnika)

Modul 4:

 • Pregled in ocenjevanje primerov učencev
 • Vertikalne augmentacije (spodnja čeljust, zgornja čeljust)
 • Piezo kirurgija
 • Razcep grebena
 • Dvig sinusnega dna
 • VAJE: dvig sinusnega dna, piezo kirurgija
 • Spremljanje posegov v živo: dvig sinusnega dna ob istočasni vstavitvi implantatov; zaprti dvig sinusnega dna
 • Periimplantitis, komplikacije v implantologiji, reševanje komplikacij

Modul 5:

 • Pregled primerov zdravljenja učencev, razprava, ocenjevanje
 • Periimplantitis, komplikacije v implantologiji, preprečevanje in reševanje komplikacij
 • Napredne radiografske diagnostične metode
 • Napredne tehnike dograjevanja kosti (Lamina, tehnike transplantacij z avtologno kostjo…)
 • Napredne tehnike v kirurgiji mehkih tkiv ob zobeh in implantatih (tunelska tehnika, vezani režnji…)
 • Parodontalna kirurgija (koronarni pomik režnja, lateralni pomik režnja,  tunelska tehnika…)
 • Preverjanje znanja
 • Zaključek in podelitev potrdil o opravljenem šolanju

Vsebina modulov se sproti prilagaja skupinam. Cilj je, da se učenci dobro naučijo obravnavati tiste kirurške paciente, ki jih je možno obravnavati na primarnem nivoju in teh je veliko. Zaradi šolanja pri nas pa bodo učenci lahko kasneje na dodatnih in bolj usmerjenih izobraževanjih bistveno hitreje napredovali kot bi sicer, saj bodo na šolanju pri nas pridobili potrebna temeljna znanja. 

Cena posameznega modula je 1.500 €, v ceno je vključen DDV.  Sodelovanje na tretjem, četrtem in petem modulu ni možno brez opravljenih prvih dveh modulov. Šolanje je zamišljeno kot celota in obsega 100 ur. Na koncu učenci prejmejo potrdilo o opravljenem šolanju pri nas. Prav tako bo vsak modul prinesel točke za podaljšanje licence pri ZZS  (dogovarjanje glede števila točk je še v postopku).  Kdor ne bo zaključil vseh modulov, ne prejme potrdila o zaključku šolanja.  Sodelovanje na  posameznih šolanjih je možno ob predhodnem potrdilu o plačilu.  Pri plačilu vseh modulov naenkrat priznamo 5 % popust. Sicer se najprej plačata prva dva modula, nato naslednja dva in pred začetkom petega modula še zadnji obrok. 

Velja, da je kandidat prijavljen na Šolo kirurgije, ko prejmemo nakazilo za šolanje. V primeru, da se plača vse module naenkrat, je potrebno torej  nakazati 7.125 evrov (v ceno je vključen DDV), v primeru obročnega plačevanja, pa se nakaže najprej 3.000 evrov za prva dva modula. Nakazilo se izvede na TRR podjetja DKC d.o.o.: SI56 1010 0005 6444 780, odprt pri banki Intesa Sanpaolo d.d. Potrebno je navesti ime kandidata, ki se prijavlja na šolanje!

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo. Kontaktirajte nas prosim na trainings@d-center.si