Novice

Šola kirurgije za zobozdravnike

05.11.2019

V D centru je v letu 2020 začela delovati Šola kirurgije. Šolanje v D centru se razlikuje od podobnih šol v tujini – v Sloveniji namreč česa podobnega ni, v tujini pa obstaja poplava raznih šolanj, nekatera so res kakovostna, veliko pa se jih omejuje na kratke, eno- ali dvodnevne tečaje, v katerih obdelajo posamezno tehniko, kar ima lahko zelo omejeno uporabno vrednost. 

Zaradi velikega zanimanja smo v letu 2021 sprejeli kar 16 učencev in pouk je potekal delno v D centru, delno pa v prostorih Dentalie, ki je glavni sponzor naše šole. Predavateljev je  več, uvedli pa smo še nekaj dodatnih novosti.

Kaj je torej posebnega v Šoli kirurgije v D centru?

 • Namenjena je zobozdravnikom, ki že imajo izkušnje s kirurškimi tehnikami.
 • Zaradi majhne skupine se vsem učencev maksimalno posvetimo.
 • Šolanje je sestavljeno iz petih modulov, ki trajajo od četrtka do sobote, vsak 20 ur.

Poudarek  ni toliko na tehnikah, kot na bioloških in kirurških  principih. Tehnik je namreč ogromno in menimo, da se vse preveč poudarka daje posameznim tehnikam. Principov pa ni toliko. Biologija je bolj ali manj enotna in ob poznavanju biologije tkiv, celjenja in regeneracije ter ob poznavanju osnovnih načel kirurgije ni tako težko izbrati pravilno tehniko za vsak posamezen primer.

Šola kirurgije v D centru se  tako začne povsem pri osnovah, šivanju, ekstrakcijah, ter se postopoma daje vedno več poudarka implantologiji. Imamo več kot 20 letne izkušnje. Skorajda ni tehnike, ki je ne bi preizkusili.

Cilj je, da boste učenci po končanem šolanju brez težav:

 • Vstavili implantat na mesto zgornje štirice, kjer bo potrebno pred tem opraviti še apikotomijo na podočniku ter  razširiti in dograditi kost na mestu štirice, na mestu šestice pa ob vstavitvi implantata izvesti še dvig sinusnega dna.
 • Razcepili kost v področju skrajšane zobne vrste v spodnji čeljusti ter vstavili implantat na mesti štirice in šestice ter ob tem še dogradili kost;
 • Ali pa  pred namestitvijo oblikovalcev dlesni presadili keratinizirano sluznico iz neba. 
 • Pred načrtovano vstavitvijo implantata na mestu spodnje šestice odstranili še modrostni zob na isti strani.
 • Pacientom odvzeli kri za izdelavo krvnih pripravkov.

Naučili se bomo, kako takoj po odstranitvi zoba v estetskem predelu vstaviti implantat in dograditi kost ter kako doseči predvidljiv rezultat v estetskem predelu, ne glede na to, kateri implantatni sistem uporabljamo.  Naučili se bomo tehnike za ohranjanje grebena po ekstrakcijah, tehnike delnih ekstrakcij, tehnike oseodenzifikacije, itd. Vse to je seveda možno samo ob dobrem  poznavanju fiziologije in anatomije, dobri interpretaciji rentgenskih posnetkov in dobrem načrtovanju.

 Pa še v nečem se naše šolanje razlikuje od drugih. Poleg tega, da bomo sproti analizirali primere zdravljenj, ki jih bodo učenci sami opravili, bo vsak učenec po zaključku četrtega modula  dva dneva sam asistiral pri kirurških posegih v D centru. Prav tako je en dan namenjen zobnim/kirurškim asistentom, da se privadijo organizacije dela  med kirurškimi  posegi. Preživeli ga bodo v našem centru,  naš kirurški asistent jim bo na voljo za vsa vprašanja povezana z delom kirurškega  asistenta, samostojno bodo lahko asistirali pri posegih, če bodo to želeli.  Med samim šolanjem in po zaključku šolanja pa boste imeli učenci še šest mesecev na voljo kirurga preko spleta za konzultacije  pri težjih primerih.

TERMINI ŠOLE KIRURGIJE ZA LETO 2022 - še je nekaj prostih mest:

 • Modul 1:    10. 2. do 12. 2. 
 • Modul 2:    7. 4. do 9. 4.
 • Modul 3:    2. 6. do 4. 6.
 • Modul 4:    8. 9. do 10. 9. 
 • Modul 5:    1. 12. do 3. 12.

 Modul 1:

 • Uporabna anatomija in fiziologija v oralni kirurgiji
 • Načela načrtovanja kirurške oskrbe pacientov
 • Osnove digitalne fotografije v zobozdravstvu
 • Rtg diagnostika
 • Organizacija dela v oralni kirurgiji
 • Načrtovanje posega: dizajn incizije in režnja, kako zaščititi pomembne anatomske strukture, predvidevanje komplikacij in triki, kako se jim izogniti…
 • Vrste šivov v oralni kirurgiji in njihova uporaba
 • Najpogostejši oralnokirurški posegi: ekstrakcije, apikotomije, modrostni zobje, zaostale korenine…
 • VAJE: Praktična delavnica na plastičnih in živalskih modelih (šivanje, dizajn rezov in režnjev,
 • Spremljanje posegov v živo (apikotomija, enostavna vstavitev implantata…)

Modul 2:

 • Kirurške komplikacije, kako jih predvideti, kako se jim čim bolj izogniti
 • Selekcija pacientov, ocena tveganja, klinične posebnosti v implantologiji, interdisciplinarna obravnava pacientov
 • Obravnava ekstrakcijskih alveol – takojšnja in odložena vstavitev implantata, razlike v protokolih
 • Implantologija, vrste implantatov, pomen dizajna implantatov, celjenje v nivoju kosti, v nivoju mehkih tkiv, izbira implantatov glede na anatomske razmere …
 • Implantati v estetskem področju in implantati v transkaninem delu
 • VAJE: obravnava mehkih tkiv v implantologiji (transplantacija dlesni, mehkotkkivni vezivni transplantat, palatinalni vezani reženj …)
 • Spremljanje posegov v živo (vstavitev implantatov v brezzobo čeljust, odpiranje implantatov, oblikovanje režnjev za papile…)

Modul 3:

 • Pregled in ocenjevanje primerov učencev
 • Nadomeščanje posameznega zoba
 • Atravmatske ekstrakcije
 • Delne ekstrakcije (Socket Shield, Pontic Shield, Root Submergence)
 • Uporaba krvnih pripravkov
 • Oseodenzifikacija
 • Načela vodene tkivne regeneracije
 • Uporaba kostnih nadomestkov in kostno dograjevanje
 • Parodontalna kirurgija (koronarni pomik režnja, lateralni pomik režnja,  tunelska tehnika…)
 • VAJE: kirurgija mehkih tkiv ob zobeh in ob implantatih; vstavitev implantata in enostavna horizontalna dograditev kosti; PRF;
 • Spremljanje posegov v živo (A-PRF in i-PRF; vstavitev implantata in dograditev kosti; Socket Shield tehnika)

Modul 4:

 • Pregled in ocenjevanje primerov učencev
 • Vertikalne augmentacije (spodnja čeljust, zgornja čeljust)
 • Piezo kirurgija
 • Razcep grebena
 • Dvig sinusnega dna
 • VAJE: dvig sinusnega dna, piezo kirurgija
 • Spremljanje posegov v živo: dvig sinusnega dna ob istočasni vstavitvi implantatov; zaprti dvig sinusnega dna
 • Periimplantitis, komplikacije v implantologiji, reševanje komplikacij

Modul 5:

 • Pregled primerov zdravljenja učencev, razprava, ocenjevanje
 • Periimplantitis, komplikacije v implantologiji, preprečevanje in reševanje komplikacij
 • Napredne radiografske diagnostične metode
 • Napredne tehnike dograjevanja kosti (Lamina, tehnike transplantacij z avtologno kostjo…)
 • Napredne tehnike v kirurgiji mehkih tkiv ob zobeh in implantatih (tunelska tehnika, vezani režnji…)
 • Preverjanje znanja
 • Zaključek

Cena posameznega modula je 1.500 €, v ceno je vključen DDV.  Sodelovanje na tretjem, četrtem in petem modulu ni možno brez opravljenih prvih dveh modulov. Šolanje je zamišljeno kot celota in obsega 100 ur. Na koncu učenci prejmejo potrdilo o opravljenem šolanju pri nas. Prav tako bo vsak modul prinesel točke za podaljšanje licence pri ZZS  (dogovarjanje glede števila točk je še v postopku).  Kdor ne bo zaključil vseh modulov, ne prejme potrdila o zaključku šolanja.  Sodelovanje na  posameznih šolanjih je možno ob predhodnem potrdilu o plačilu.  Pri plačilu vseh modulov naenkrat priznamo 5 % popust.

Za vse informacije nas pokličite ali pa pišite na trainings@d-center.si